Мемориал Г.Н. Вересова.

30 июня 2013

Итоговые результаты:

  1.    6  Davidchik, Alexandr         7.0  53.5  40.25  37.5  2031 2157 +1.33
        4  Sarichev, Sergey            7.0  53.0  39.50  38.0  2073 2212 +1.51
        1  Smirnov, Valerij            7.0  53.5  40.50  36.0  2332 2258 — 0.65
        9  Lopatik, Nikita             7.0  52.5  38.50  36.5  1966 2145 +1.84
  5.   20  Zhuk, Ilya                  6.5  43.5  29.25  28.5  1848 1963 +1.08
  6.    7  Litvinov, Alexandr          6.0  53.5  33.00  33.5  2024 2022 — 0.03
       15  Chubarov, Alexei            6.0  53.0  36.25  32.5  1894 2120 +2.13
       13  Vialichka, Kiryl            6.0  49.0  28.00  33.0  1919 2008 +0.92
        5  Kornilovich, Vitaly         6.0  50.0  30.25  32.5  2071 2001 — 0.75
        2  Anatsko, Evgeniy            6.0  47.5  28.50  28.0  2302 2119 — 1.74
       37  Vaitsiakhouski, Yauheni     6.0  38.5  23.50  24.0  1513 1807 +2.10
 12.   14  Ganichev, Aleksei           5.5  48.0  24.50  32.0  1909 1938 +0.28
        8  Shakhadanau, Henadzi        5.5  46.0  24.00  30.5  1993 1795 — 1.82
       17  Zubtsov, Oleg               5.5  45.5  23.25  31.0  1871 1921 +0.58
       33  Oreshko, Alexandr           5.5  42.5  24.25  25.0  1605 1821 +1.48
       25  Andrukhovich, Anastasiya    5.5  43.0  22.75  28.0  1732 1830 +0.91
       26  Prokopuk, Aleksandrina      5.5  40.5  21.75  23.5  1701 1827 +0.68
 18.   19  Sergey, Dmitriy             5.0  49.5  25.00  29.0  1857 1829 — 0.26
       21  Andreev, Eduard             5.0  43.5  22.25  27.5  1833 1796 — 0.35
       16  Uzlavataya, Anhelina        5.0  42.0  18.00  27.0  1874 1795 — 0.78
       27  Prakapuk, Vera              5.0  43.0  20.25  28.0  1685 1887 +1.67
       23  Zhuk, Ivan                  5.0  42.5  20.00  25.0  1752 1699 — 0.42
       59  Volkov, Igor                5.0  41.0  21.00  25.0  0000 1805 +0.50
       45  Davydov, Aleksandr          5.0  41.0  20.75  22.5  0000 1735  1735
       41  Artsiomau, Stanislau        5.0  41.5  21.25  24.0  0000 1827  1827
       24  Mukovozchik, Evgeny         5.0  39.5  18.00  25.0  1744 1738 — 0.05
       30  Vakhitov, Dmitri            5.0  37.5  18.00  23.0  1664 1725 +0.44
 28.   11  Davydova, Natalia           4.5  44.0  22.25  25.5  1948 1688 — 2.39
       22  Motovilnik, Jurij           4.5  44.0  18.25  26.0  1794 1783 — 0.18
       56  Sverchkov, Alexej           4.5  42.0  18.50  22.5  0000 1698  1698
       31  Buzhan, Aleksandr           4.5  41.0  14.00  20.5  1649 1798 +1.06
       32  Gulik, Igor                 4.5  41.5  17.50  22.0  1627 1763 +0.92
       10  Sobol, Dmitry               4.5  38.5  16.50  22.5  1955 1668 — 2.38
       28  Zaitseva, Kira              4.5  38.0  15.75  23.0  1680 1687 +0.04
 35.   18  Kolodko, Mikhail            4.0  42.5  16.50  25.5  1858 1718 — 1.08
       29  Konyshko., Ivan             4.0  42.5  17.00  23.0  1672 1575 — 0.48
       12  Smetanin, Alexandr          4.0  40.0  15.50  21.0  1937 1360 — 4.16
       35  Sobol, Robert               4.0  40.0  13.50  20.0  1577 1570 — 0.04
       36  Sluchak, Kiryl              4.0  40.0  13.50  19.0  1529 1055 — 0.72
       51  Moskalev, Viktor            4.0  36.0  14.00  18.0  0000 1414  1414
       49  Kozlov, Sergey              4.0  35.5  12.00  17.0  0000 1428  1428
 42.    3  Sheremet, Anton             3.5  46.5  28.50  24.0  2115 2132 +0.02
       53  Shved, Dmitriy              3.5  37.5  11.25  17.0  0000 1449  1449
       40  Kamchytski, Alexandr        3.5  37.0  12.75  17.5  1337 1419 +0.35
       38  Runets, Ivan                3.5  37.0  12.25  17.0  1498 1473 — 0.10
       52  Romanovskij, Nikita         3.5  35.5  11.75  16.5  0000 1344  1344
       47  Klimza, Anton               3.5  33.5   9.50  15.5  0000 1381  1381
       34  Serenkov, Boris             3.5  34.5   9.75  15.0  1595 1104 — 0.40
       39  Astreiko, Anastasiya        3.5  33.5   8.50  15.0  1407  977 — 0.56
 50.   60  Zhumibekov, Artur           3.0  34.5   7.00  14.0  0000  819   819
       55  Sukalina, Alina             3.0  33.0   5.00  15.0  0000  793   793


Кросс-таблица:


  1.    6  Davidchik, Alexandr          36w1  19b1  15wЅ  27b1   7wЅ  13b1   9w1   1wЅ   4bЅ    1  7.0
        4  Sarichev, Sergey             34w1  17b1  13w1   7bЅ   8w1   9wЅ   1bЅ   5b1   6wЅ    1  7.0
        1  Smirnov, Valerij             31b1  16w1   9bЅ  14wЅ   2b1   7w1   4wЅ   6bЅ  13w1    1  7.0
        9  Lopatik, Nikita              39b1  24w1   1wЅ  41b1   5w1   4bЅ   6b0  17w1  15b1   — 1  7.0
  5.   20  Zhuk, Ilya                   50w1   5b0  36w1  13b0  56wЅ  31b1  26w1  19b1  14w1    1  6.5
  6.    7  Litvinov, Alexandr           37b1  22w1  25b1   4wЅ   6bЅ   1b0  19w1  15w0  27b1   — 1  6.0
       15  Chubarov, Alexei             45b1   2w1   6bЅ     —   31w1   5bЅ  23w1   7b1   9w0    0  6.0
       13  Vialichka, Kiryl             43b1  28w1   4b0  20w1  16b1   6w0  25b1  22w1   1b0   — 1  6.0
        5  Kornilovich, Vitaly          35b1  20w1  14bЅ  18w1   9b0  15wЅ  16b1   4w0  24b1   — 1  6.0
        2  Anatsko, Evgeniy             32w1  15b0  21w1  29b1   1w0  33b0  28b1  30w1  17b1   — 1  6.0
       37  Vaitsiakhouski, Yauheni       7w0  52b1  19w0  60b1  29w0  55b1  12w1  23b1  21w1    1  6.0
 12.   14  Ganichev, Aleksei            44w1  30b1   5wЅ   1bЅ  19wЅ     +  17b0   8w1  20b0    0  5.5
        8  Shakhadanau, Henadzi         38w1  23b1  27wЅ     +   4b0  19b0  33w1  14b0  59w1    0  5.5
       17  Zubtsov, Oleg                47b1   4w0  35b1  22wЅ  32b1  18w1  14w1   9b0   2w0    1  5.5
       33  Oreshko, Alexandr             3w0  48b1  16b0  49w1  59b1   2w1   8b0  25wЅ  22b1   — 1  5.5
       25  Andrukhovich, Anastasiya     55b1  10w1   7w0   3b0  34w1  56b1  13w0  33bЅ  32w1    1  5.5
       26  Prokopuk, Aleksandrina       56wЅ  21b0  60b1  45w0  53b1  51w1  20b0  28w1  11b1   — 1  5.5
 18.   19  Sergey, Dmitriy              49b1   6w0  37b1  59w1  14bЅ   8w1   7b0  20w0  45bЅ   — 1  5.0
       21  Andreev, Eduard              51bЅ  26w1   2b0  38w1  45b1  16w0  18b1  11wЅ  37b0   — 1  5.0
       16  Uzlavataya, Anhelina         46w1   1b0  33w1  42b1  13w0  21b1   5w0  27b0  35w1    1  5.0
       27  Prakapuk, Vera               57b1  12w1   8bЅ   6w0  11wЅ  23b0  49b1  16w1   7w0    1  5.0
       23  Zhuk, Ivan                   53b1   8w0  59b0  47w1  35b1  27w1  15b0  37w0  36b1   — 1  5.0
       59  Volkov, Igor                 29w1  11b0  23w1  19b0  33w0  38b1  35b1  10w1   8b0   — 1  5.0
       45  Davydov, Aleksandr           15w0  32bЅ  58w1  26b1  21w0  12b0  31w1  53b1  19wЅ    1  5.0
       41  Artsiomau, Stanislau         11wЅ  56b1   3w1   9w0  18b0  24w0  51bЅ  55w1  29b1    1  5.0
       24  Mukovozchik, Evgeny          54w1   9b0  40wЅ  56b0  43w1  41b1  11wЅ  29b1   5w0    1  5.0
       30  Vakhitov, Dmitri             60w1  14w0  10bЅ  11b0  40wЅ  42b1  56w1   2b0  12w1    1  5.0
 28.   11  Davydova, Natalia            41bЅ  59w1  18b0  30w1  27bЅ  28wЅ  24bЅ  21bЅ  26w0   — 1  4.5
       22  Motovilnik, Jurij            52w1   7b0  39w1  17bЅ   3w0  29b1  10w1  13b0  33w0    1  4.5
       56  Sverchkov, Alexej            26bЅ  41w0  43b1  24w1  20bЅ  25w0  30b0  40w1  18bЅ   — 1  4.5
       31  Buzhan, Aleksandr             1w0  46b1  12bЅ  10w1  15b0  20w0  45b0  44w1  38b1   — 1  4.5
       32  Gulik, Igor                   2b0  45wЅ  53b1  12w1  17w0  10b0  47b1  18w1  25b0   — 1  4.5
       10  Sobol, Dmitry                40w1  25b0  30wЅ  31b0  42w1  32w1  22b0  59b0  39w1    1  4.5
       28  Zaitseva, Kira               58w1  13b0  42w0  40b1  36w1  11bЅ   2w0  26b0  53w1    1  4.5
 35.   18  Kolodko, Mikhail             48w1   3bЅ  11w1   5b0  41w1  17b0  21w0  32b0  56wЅ    1  4.0
       29  Konyshko., Ivan              59b0  51w1  47b1   2w0  37b1  22w0  52b1  24w0  41w0    1  4.0
       12  Smetanin, Alexandr           42w1  27b0  31wЅ  32b0  38bЅ  45w1  37b0  49w1  30b0   — 1  4.0
       35  Sobol, Robert                 5w0  50b1  17w0  39b1  23w0  40b1  59w0  52w1  16b0    1  4.0
       36  Sluchak, Kiryl                6b0  49w1  20b0  55w1  28b0  52w0  42b1  51w1  23w0    1  4.0
       51  Moskalev, Viktor             21wЅ  29b0  38w0  58b1  39w1  26b0  41wЅ  36b0  60w1    1  4.0
       49  Kozlov, Sergey               19w0  36b0  54w1  33b0  57w1  34b1  27w0  12b0  55b1   — 1  4.0
 42.    3  Sheremet, Anton              33b1  18wЅ  41b0  25w1  22b1     —      —      —      —    — 1  3.5
       53  Shved, Dmitriy               23w0  38bЅ  32w0  44b1  26w0  54b1  34w1  45w0  28b0    1  3.5
       40  Kamchytski, Alexandr         10b0  55w1  24bЅ  28w0  30bЅ  35w0  60w1  56b0  52bЅ   — 1  3.5
       38  Runets, Ivan                  8b0  53wЅ  51b1  21b0  12wЅ  59w0  44bЅ  54b1  31w0   — 1  3.5
       52  Romanovskij, Nikita          22b0  37w0  44w1  34b0  60w1  36b1  29w0  35b0  40wЅ    1  3.5
       47  Klimza, Anton                17w0  34b1  29w0  23b0  54wЅ  43b1  32w0  39b0  42w1    1  3.5
       34  Serenkov, Boris               4b0  47w0  50b1  52w1  25b0  49w0  53b0  42wЅ  48b1   — 1  3.5
       39  Astreiko, Anastasiya          9w0  54b1  22b0  35w0  51b0  48wЅ  46b1  47w1  10b0   — 1  3.5
 50.   60  Zhumibekov, Artur            30b0  44b1  26w0  37w0  52b0  46w1  40b0  50w1  51b0   — 1  3.0
       55  Sukalina, Alina              25w0  40b0  46w1  36b0  48w1  37w0  43b1  41b0  49w0    1  3.0
       44  Bury, Yahor                  14b0  60w0  52b0  53w0  50b1  57b1  38wЅ  31b0  54wЅ   — 1  3.0
       54  Siniauski, Artsiom           24b0  39w0  49b0  50w1  47bЅ  53w0  48b1  38w0  44bЅ   — 1  3.0
       50  Mezentseva, Taisia           20b0  35w0  34w0  54b0  44w0  58b1  57w1  60b0  46w1    1  3.0
       57  Sytko, Daniil                27w0  42b0  48w0  46b1  49b0  44w0  50b0     +  43w1    0  3.0
 56.   42  Astreiko, Aleksander         12b0  57w1  28b1  16w0  10b0  30w0  36w0  34bЅ  47b0   — 1  2.5
       48  Kozeka, Anastasiya           18b0  33w0  57b1  43w0  55b0  39bЅ  54w0     +  34w0    0  2.5
 58.   43  Bocherov,Evgeniy             13w0  58bЅ  56w0  48b1  24b0  47w0  55w0  46bЅ  57b0   — 1  2.0
 59.   58  Tihanovich, Olga             28b0  43wЅ  45b0  51w0     —   50w0     +     —      —     1  1.5
       46  Gromova, Vlada               16b0  31w0  55b0  57w0     +  60b0  39w0  43wЅ  50b0    0  1.5

Стартовый лист:

  1.    1  Smirnov, Valerij            0.0   0.0   0.00   0.0  2332  —    +0.00
        2  Anatsko, Evgeniy            0.0   0.0   0.00   0.0  2302  —    +0.00
        3  Sheremet, Anton             0.0   0.0   0.00   0.0  2115  —    +0.00
        4  Sarichev, Sergey            0.0   0.0   0.00   0.0  2073  —    +0.00
        5  Kornilovich, Vitaly         0.0   0.0   0.00   0.0  2071  —    +0.00
        6  Davidchik, Alexandr         0.0   0.0   0.00   0.0  2031  —    +0.00
        7  Litvinov, Alexandr          0.0   0.0   0.00   0.0  2024  —    +0.00
        8  Shakhadanau, Henadzi        0.0   0.0   0.00   0.0  1993  —    +0.00
        9  Lopatik, Nikita             0.0   0.0   0.00   0.0  1966  —    +0.00
       10  Sobol, Dmitry               0.0   0.0   0.00   0.0  1955  —    +0.00
       11  Davydova, Natalia           0.0   0.0   0.00   0.0  1948  —    +0.00
       12  Smetanin, Alexandr          0.0   0.0   0.00   0.0  1937  —    +0.00
       13  Vialichka, Kiryl            0.0   0.0   0.00   0.0  1919  —    +0.00
       14  Ganichev, Aleksei           0.0   0.0   0.00   0.0  1909  —    +0.00
       15  Chubarov, Alexei            0.0   0.0   0.00   0.0  1894  —    +0.00
       16  Uzlavataya, Anhelina        0.0   0.0   0.00   0.0  1874  —    +0.00
       17  Zubtsov, Oleg               0.0   0.0   0.00   0.0  1871  —    +0.00
       18  Kolodko, Mikhail            0.0   0.0   0.00   0.0  1858  —    +0.00
       19  Sergey, Dmitriy             0.0   0.0   0.00   0.0  1857  —    +0.00
       20  Zhuk, Ilya                  0.0   0.0   0.00   0.0  1848  —    +0.00
       21  Andreev, Eduard             0.0   0.0   0.00   0.0  1833  —    +0.00
       22  Motovilnik, Jurij           0.0   0.0   0.00   0.0  1794  —    +0.00
       23  Zhuk, Ivan                  0.0   0.0   0.00   0.0  1752  —    +0.00
       24  Mukovozchik, Evgeny         0.0   0.0   0.00   0.0  1744  —    +0.00
       25  Andrukhovich, Anastasiya    0.0   0.0   0.00   0.0  1732  —    +0.00
       26  Prokopuk, Aleksandrina      0.0   0.0   0.00   0.0  1701  —    +0.00
       27  Prakapuk, Vera              0.0   0.0   0.00   0.0  1685  —    +0.00
       28  Zaitseva, Kira              0.0   0.0   0.00   0.0  1680  —    +0.00
       29  Konyshko., Ivan             0.0   0.0   0.00   0.0  1672  —    +0.00
       30  Vakhitov, Dmitri            0.0   0.0   0.00   0.0  1664  —    +0.00
       31  Buzhan, Aleksandr           0.0   0.0   0.00   0.0  1649  —    +0.00
       32  Gulik, Igor                 0.0   0.0   0.00   0.0  1627  —    +0.00
       33  Oreshko, Alexandr           0.0   0.0   0.00   0.0  1605  —    +0.00
       34  Serenkov, Boris             0.0   0.0   0.00   0.0  1595  —    +0.00
       35  Sobol, Robert               0.0   0.0   0.00   0.0  1577  —    +0.00
       36  Sluchak, Kiryl              0.0   0.0   0.00   0.0  1529  —    +0.00
       37  Vaitsiakhouski, Yauheni     0.0   0.0   0.00   0.0  1513  —    +0.00
       38  Runets, Ivan                0.0   0.0   0.00   0.0  1498  —    +0.00
       39  Astreiko, Anastasiya        0.0   0.0   0.00   0.0  1407  —    +0.00
       40  Kamchytski, Alexandr        0.0   0.0   0.00   0.0  1337  —    +0.00
       41  Artemov, Stanislav          0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       42  Astreiko, Aleksander        0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       43  Bocherov,Evgenij            0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       44  Bury, Yahor                 0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       45  Davydov, Aleksandr          0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       46  Gromova, Vlada              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       47  Klimza, Anton               0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       48  Kozeka, Anastasiya          0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       49  Kozlov, Sergej              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       50  Mezentseva, Taisia          0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       51  Moskalev, Viktor            0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       52  Romanovskij, Nikita         0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       53  Shved, Dmitriy              0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       54  Siniavskij, Artem           0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       55  Sukalina, Alina             0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       56  Sverchkov, Alexej           0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       57  Sytko, Daniil               0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       58  Tihanovich, Olga            0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       59  Volkov, Igor                0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    
       60  Zhumibekov, Artur           0.0   0.0   0.00   0.0  0000  —    0    


Согласовано: Утверждаю:

Председатель МГФШ Директор СДЮШОР № 11

_________ П. М. Герасимович _____________А. С.  Валюк

” 2013 г. ” 2013 г.

Положение

о проведении открытого республиканского шахматного турнира

памяти Г. Н.  Вересова

с 21 по 29 июня 2013 года в Минске.

1. Цель турнира.

· Популяризация шахмат.

· Повышение спортивного мастерства юных шахматистов.

· Установление дружественных связей с шахматистами других стран.

2. Судейство.

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами ФИДЕ.

3. Система проведения соревнований.

· Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга. Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени — 1,5 часа на партию + 30 сек/ ход каждому участнику

4. Сроки и место проведения:

· Соревнования проводятся в г. Минске на базе СДЮШОР № 11 (220004, РБ, г. Минск, ул. Раковская,24, тел. (8-017) 203-48-42) в период с 21 июня по 29июня 2013 г.

· Расписание туров:

— 20июня регистрация участников из г.Минска

— 21 июня 10.00 — 15.30 — регистрация иногородних и иностранных участников.

16.15 — открытие турнира и жеребьёвка.

16.30 — начало первого тура.

— 22 июня 16.30 — 2 тур

— 23 июня 16.30 — 3 тур

— 24 июня 16.30 — 4 тур

— 25 июня 16.30 — 5 тур

— 26 июня 16.30 — 6 тур

— 27 июня 16.30 — 7 тур

— 28 июня 16.30 — 8 тур

— 29 июня 10.00 — 9 тур

15.30 — подведение итогов турнира.

5. Участники.

· Для участия в турнире приглашаются все желающие, уплатившие турнирный взнос.

6. Взносы для участия в турнире:

Сумма турнирного взноса для членов БФШ составляет:

— Освобождаются от взноса шахматисты с рейтингом 2400 и выше, международные мастера и гроссмейстеры

— 2350 — 2399 — 50 000 бел. рублей 1900-1949 — 140 000 бел. рублей

— 2300 — 2349 — 60 000 бел. рублей 1850-1899 — 150 000 бел. рублей

— 2250 — 2299 — 70 000 бел. рублей 1800 — 1849 — 160 000 бел. рублей

— 2200 — 2249 — 80 000 бел. рублей 1750 — 1799 — 170 000 бел. рублей

— 2150 — 2199 — 90 000 бел. рублей 1700 — 1749 — 180 000 бел. рублей

 — 2100 — 2149 — 100 000 бел. рублей 1650 — 1699 — 190 000 бел. рублей

— 2050 — 2099 — 110 000 бел. рублей 1600-1649 — 200 000 бел. рублей

— 2000 — 2049 — 120 000 бел. рублей 1550-1599 — 210 000 бел. рублей

— 1950 — 1999 — 130 000 бел. рублей 1500-1549 — 220 000 бел. рублей

менее1500 и без рейтинга — 240 000 бел. рублей

— шахматисты РБ, не являющиеся членами БФШ или не уплатившие членские взносы в БФШ в 2012 и 2013 году, уплачивают на 50% больше от соответствующей суммы турнирного взноса.

— участники 1993 г. р. и моложе, женщины, инвалиды и пенсионеры оплачивают50% от соответствующей суммы турнирного взноса.

· Итоговые места в турнира определяются по наибольшей сумме набранных участниками очков.

· При равном количестве очков определение мест в турнире производится по дополнительным показателям:

1) Усеченный коэффициент Бухгольца; 2) Полный коэффициент Бухгольца; 3) Коэффициент Бергера; 4) Прогрессивный коэффициент.

· В турнире установлены следующие призы:

— не менее 10 общих денежных призов,

— специальные призы: не менее 3 женских призов, за лучший результат среди пенсионеров по возрасту и инвалидов 1 и 2 группы, приз в категории 1800 и ниже, 1900 и ниже и 2000 и ниже, дополнительные призы на усмотрение организатора.

Один участник может получить не более одного приза (наибольшего).

7. Условия проведения.

· Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников (тренеров, сопровождающих лиц) несут командирующие их организации.

Директор турнира Алипов Анатолий Алексеевич тел. раб. 203-48-42, сот. 3232151 Velcom

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

ОРГКОМИТЕТ.